Previous
Next

Doelgroep Logeerhuis Ons Huis

Om gebruik te kunnen maken van logeerhuis Ons Huis en zorgwoning Samen Thuis, hebben de cliënten een indicatie nodig. De cliënten hebben vaak een Persoons Gebonden Budget (PGB) maar dat kan op verschillende manieren afgegeven worden.

Middels:
– PGB uit wet langdurige zorg (WLZ)
– PGB uit wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
– PGB uit jeugdwet (JW)
– PGB uit zorgverzekeringswet (ZVW)

Openingstijden

Arrangementen

Ervaringen van cliënten