Geschiedenis / ontstaan van Stichting Ons Huis Heemskerk

Op 8 januari 2014 opende Stichting Ons Huis Respijtzorg Heemskerk zijn deuren. Hiervoor behoorde dit logeerhuis, voor een periode van ongeveer 20 jaar, bij Stichting Philadelphia. Eind 2013 besloot Stichting Philadelphia, volkomen onverwacht, om het logeerhuis te sluiten. De twee oorspronkelijke oprichters van dit logeerhuis, besloten op dat moment te kijken naar de mogelijkheden om het logeerhuis toch open te houden door het als particulier initiatief voort te zetten. Door een goede samenwerking met een kleine groep gemotiveerde mensen is het binnen drie maanden gelukt om deze openstelling te realiseren. De naam werd gewijzigd van Stichting Philadelphia Het Huis naar Stichting Ons Huis Heemskerk Respijtzorg.

 


Samen thuis

Vanuit ouders kwam de vraag naar voren of er ook gekeken kon worden naar de mogelijkheid voor wonen. Kleinschalige woonvoorzieningen zijn zeer schaars. Ons Huis Heemskerk heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een zorgwoning te realiseren. Na vele voorbereidende gesprekken met alle betrokkenen zijn een architect en bouwbedrijf aangetrokken om de bouw van een nieuwe zorgwoning te bewerkstellingen.

November 2019 is dit gerealiseerd, in het Centrum van Heemskerk (tegen het bestaande gebouw van logeerhuis Ons huis) met de naam Bij Elkaar/Samen Thuis. Januari 2021 zijn Stichting Ons Huis Heemskerk en Stichting Bij Elkaar gefuseerd tot Stichting Ons Huis Heemskerk.