Ons uitgangspunt bij conflicten:

Probeer er onderling samen uit te komen. Neem contact op met [email protected]

Geheimhouding

Alle betrokkenen bij een klacht, die beschikking krijgen over vertrouwelijke gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht. Behalve als de wet anders voorschrijft.

Klachtencommissie:

Je kan een klacht indienen (schriftelijk) bij de interne klachtencommissie. Dit kan door een gesloten envelop af te geven bij de zorgmanager die dit binnen 1 week gesloten aflevert bij de Klachtencommissie. Deze klachtencommissie geeft advies over vervolg en kan een formeel onderzoek instellen.

Onze onafhankelijke klachtencommissie, die eventuele klachten onderzoekt die binnenkomen, bestaat uit:
Janny van Tuijl
Eugen Boon
Ellen Bakker

Als de klacht intern niet opgelost kan worden gaat deze naar de landelijke geschillencommissie.

www.degeschillencommisie.nl.

Stichting Ons Huis Heemskerk is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Hiermee voldoen we aan de wetgeving WKKGZ.

Stichting Ons Huis Heemskerk is aangesloten bij de branchevereniging VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).