Optimale tijdelijke opvang van uw kind

Previous slide
Next slide

Ons Huis biedt logeer- en dagopvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Tijdelijke opvang uit de gezinssituatie

Niet alleen ontzorgt u uzelf, dankzij deze respijtzorg kan uw kind ook langer thuis blijven wonen.

Het Zorgplan dat we samen met u opstellen vormt de basis. Hierin staan de wensen van u en uw kind, vertaald in concrete afspraken. Waar mogelijk proberen we de zelfredzaamheid van uw kind te vergroten en zo bij te dragen aan een groter zelfvertrouwen.

Verder bieden we een verantwoord activiteitenprogramma waarbij persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke integratie voorop staan. Cliënten kunnen meedoen aan afwisselende activiteiten binnen en buiten: knutselen, koken, muziek maken, spelletjes doen, noem maar op. Daarnaast is rust heel belangrijk voor het evenwicht.


Tijdens schoolvakanties plannen wij altijd extra uitjes om uw kind een echt vakantiegevoel te geven. Logeren hoort een feestje te zijn!

Doelgroep Logeerhuis Ons Huis

Logeerhuis Ons Huis werkt met cliënten met een lichte tot ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De soorten beperkingen lopen erg uiteen. Logeerhuis Ons Huis werkt met vaste groepen, mits het geen vakantie is. Er zijn 4 groepen die per weekend rouleren. De groepen zijn ingericht op de beperking van de cliënten en er wordt rekening gehouden met de groepsgrootte. We proberen ervoor te zorgen dat de groepen zo zijn samengesteld, dat het altijd mogelijk blijft om er op uit te gaan met de twee bussen die wij tot onze beschikking hebben. De groepen hebben allemaal baat bij regelmaat en structuur. Het personeel houdt bij de activiteiten zoveel mogelijk rekening met de wensen en behoeften van de cliënt en de belangenbehartigers. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de mogelijkheden van de cliënt en probeert het personeel de zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid van de cliënt te vergroten tijdens de begeleiding.

Bent u opzoek naar de arrangementen of openingstijden?

Previous slide
Next slide

Ons Huis in de praktijk

Ons Huis heeft plek voor acht logees per dag, terwijl er ruimte is voor de opvang van tien cliënten. De logeerkinderen zijn dan in combinatie met kinderen die voor de dagopvang komen. Op een groep van tien cliënten zorgen altijd minimaal drie teamleden dat alles op rolletjes verloopt. In de nachturen slaapt één teamlid op locatie bij de cliënten; hij of zij is via een luistersysteem rechtstreeks verbonden met de kamers van de logees. Logeren kan van woensdag tot en met zondag en tijdens de schoolvakanties. Dagopvang is hoofdzakelijk in de weekenden en gedurende de vakanties mogelijk. Na schoolse opvang bieden wij alle dagen van de week vanaf 14.30. Tijdens de logeer- en dagopvang verzorgen wij uiteraard de maaltijden.

 

Het onderkomen van Ons Huis is gelijkvloers; dat maakt het makkelijk voor kinderen in een rolstoel. Door het hele pand heen loopt een raillift. Er zijn twee woonkamers, een grote keuken, acht slaapkamers met aangepaste bedden, een flexibele badkamer en een snoezelruimte.

Ervaringen van cliënten