Optimale tijdelijke opvang van uw kind

Previous
Next

Ons Huis biedt logeer- en dagopvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Tijdelijke opvang uit de gezinssituatie

Niet alleen ontzorgt u uzelf, dankzij deze respijtzorg kan uw kind ook langer thuis blijven wonen.

Het Zorgplan dat we samen met u opstellen vormt de basis. Hierin staan de wensen van u en uw kind, vertaald in concrete afspraken. Waar mogelijk proberen we de zelfredzaamheid van uw kind te vergroten en zo bij te dragen aan een groter zelfvertrouwen.

Verder bieden we een verantwoord activiteitenprogramma waarbij persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke integratie voorop staan. Cliënten kunnen meedoen aan afwisselende activiteiten binnen en buiten: knutselen, koken, muziek maken, spelletjes doen, noem maar op. Daarnaast is rust heel belangrijk voor het evenwicht.


Tijdens schoolvakanties plannen wij altijd extra uitjes om uw kind een echt vakantiegevoel te geven. Logeren hoort een feestje te zijn!

Ons Huis in de praktijk

Ons Huis heeft plek voor acht logees per dag, terwijl er ruimte is voor de opvang van tien cliënten. De logeerkinderen zijn dan in combinatie met kinderen die voor de dagopvang komen. Op een groep van tien cliënten zorgen altijd minimaal drie teamleden dat alles op rolletjes verloopt. In de nachturen slaapt één teamlid op locatie bij de cliënten; hij of zij is via een luistersysteem rechtstreeks verbonden met de kamers van de logees. Logeren kan van woensdag tot en met zondag en tijdens de schoolvakanties. Dagopvang is hoofdzakelijk in de weekenden en gedurende de vakanties mogelijk. Na schoolse opvang bieden wij alle dagen van de week vanaf 14.30. Tijdens de logeer- en dagopvang verzorgen wij uiteraard de maaltijden.

 

Het onderkomen van Ons Huis is gelijkvloers; dat maakt het makkelijk voor kinderen in een rolstoel. Door het hele pand heen loopt een raillift. Er zijn twee woonkamers, een grote keuken, acht slaapkamers met aangepaste bedden, een flexibele badkamer en een snoezelruimte.

Previous
Next

Ervaringen van cliënten