Stichting Ons Huis Heemskerk werkt bewust kleinschalig.​

Dat bevordert het onderlinge contact tussen bestuur, medewerkers en ouders/verzorgers. Het zorgt ervoor dat het vertrouwen tussen alle betrokkenen zo groot mogelijk is. Verder kunnen we onze cliënten zo een veilige leefomgeving bieden, waar ze zich geborgen voelen. We kunnen er met volle aandacht ingaan op persoonlijke wensen en mogelijkheden. Individueel en in gezamenlijke activiteiten – inclusief die met buurtbewoners.  

bg-grey

Kwaliteitsborging & Veiligheid

Klein blijven en hoge zorgkwaliteit leveren: dat is ons uitgangspunt. Die kwaliteit is stabiel, jaarlijks laten we ons extern toetsen. De HKZ-certificering geeft u de zekerheid van een organisatie die permanente verbetering nastreeft. Daar hoort ook de permanente inbreng van een kwaliteitsfunctionaris bij. 

Beide accommodaties zijn brandveilig en voorzien van een meldsysteem dat in directe verbinding staat met de brandweer.

Deze kernwaarden staan voor ons centraal:


Veiligheid en geborgenheid = een gestructureerde leefomgeving waar cliënten en bewoners zichzelf kunnen zijn. Zowel overdag als ‘s nachts is er voldoende begeleiding om zorg en veiligheid te kunnen garanderen. 

Een respectvolle en warme sfeer = een huiselijke en liefdevolle omgeving maakt dat cliënten en bewoners zich op hun gemak voelen en gerespecteerd in hun persoonlijke wensen en behoeften.  

Laagdrempelig en kleinschalig = optimaal onderling contact is alleen mogelijk in een platte organisatiestructuur, waarin bestuur, medewerkers en belangenbehartigers nauw samenwerken. Het geeft de wettelijke vertegenwoordigers en belangenbehartigers de zekerheid dat ze de dagelijkse zorg van cliënten en bewoners met een gerust hart kunnen ‘loslaten’.   

Aandacht = cliënten krijgen de aandacht die zij nodig hebben om zichzelf optimaal te ontplooien. Dat gebeurt onder meer door ze passende groepsactiviteiten aan te bieden.

Sociale contacten = groepen worden zorgvuldig samengesteld. Daardoor krijgen cliënten en bewoners de mogelijkheid om onderling vriendschappen aan te gaan en te onderhouden. Ons Huis Heemskerk staat midden in een woonwijk, wat ook waardevolle activiteiten mogelijk maakt met buurtbewoners.   

Professionaliteit = alle medewerkers worden, waar nodig, continu geschoold en gekwalificeerd. Voor iedere cliënt of bewoner gebruiken wij een individueel zorgplan, dat opgesteld wordt in overleg met de belangenbehartiger of wettelijke vertegenwoordiger. De wensen, behoeften en doelen in dit zorgplan worden jaarlijks geëvalueerd en naar behoefte bijgesteld.  

Klik hier voor de documenten.