Uitgangspunten van Stichting Ons Huis Heemskerk

Stichting Ons Huis Heemskerk werkt bewust kleinschalig.

Dat bevordert het onderlinge contact tussen bestuur, medewerkers en ouders/verzorgers. Het zorgt ervoor dat het vertrouwen tussen alle betrokkenen zo groot mogelijk is. Verder kunnen we onze cliënten zo een veilige leefomgeving bieden, waar ze zich geborgen voelen. We kunnen er met volle aandacht ingaan op persoonlijke wensen en mogelijkheden. Individueel en in gezamenlijke activiteiten – inclusief die met buurtbewoners.  

bg-grey

Kwaliteitsborging & Veiligheid

Klein blijven en hoge zorgkwaliteit leveren: dat is ons uitgangspunt. Die kwaliteit is stabiel, jaarlijks laten we ons extern toetsen. De HKZ-certificering geeft u de zekerheid van een organisatie die permanente verbetering nastreeft. Daar hoort ook de permanente inbreng van een kwaliteitsfunctionaris bij. 

Beide accommodaties zijn brandveilig en voorzien van een meldsysteem dat in directe verbinding staat met de brandweer.

Ervaringen van cliënten