Frits Wichers

Raad Van Toezicht

Mijn naam is Frits Wichers, vader van 3 kinderen opa van 3 kleinkinderen en getrouwd met Marja. Mijn hele werkzame leven heb ik in de zorg gewerkt. Eerst 15 jaar in in het VU Medisch Centrum en daarna 25 jaar bij Heliomare. Ik ben van huis uit fysiotherapeut en na 12 jaar directe pati├źntenzorg ben ik leidinggevende geworden van een team medisch/paramedisch specialisten . Na mijn MBA studie ben ik in 2002 toegetreden tot het management team van Heliomare in de rol van directeur. Als directielid was ik nauw betrokken bij de dienstverlening rondom de dagbesteding centra, woon- en logeer huizen van Heliomare . De laatste jaren voor mijn pensionering ben ik verantwoordlijk geweest voor de scholen voor speciaal onderwijs van Heliomare. In 2021 ben ik vanwege het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd gestopt.